BALLONG & PICKNICK

 
 

information

vädret

samling

startplats

väl uppe

landning

picknick

bra klädsel

tips

bokning

 

post

 

nå oss på office GSM 031-3365113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väl uppe Utsikten är storslagen. Är det torr luft ser du många mil. Sjöar, skog, hus, gator och torg syns från en helt annan vinkel än du brukar. Det är ändå lätt att känna igen sig. Flyghöjden är normalt mellan 300 och 700 meter beroende främst på vindförhållanden och annan flygtrafik. Piloten har hela tiden kontakt med flygtrafikledning via en flygradio. Kikare kan vara roligt att ha med sig liksom kamera.