BALLONG & PICKNICK

 
 

information

vädret

samling

startplats

väl uppe

landning

picknick

bra klädsel

tips

bokning

 

post

 

nå oss på office GSM 031-3365113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startplats. En gräsmatta eller äng i vindriktningen är oftast lämplig som startplats. På startplasten kontrollerar piloten vädret ytterligare en gång. Är förutsättningarna goda förbereder vi nu starten. Under lednig av vår personal hjälps alla åt att iordningställa ballongen för start. Allt tyg skall bredas ut, fyllas med luft och kontrolleras. Därefter kan piloten börja elda luften varm inne i ballongen med den kraftiga brännaren. Den uppvärmda luften ger lyftkraft och ballongen reser sig, korgen äntras och snart stiger ballongen upp i luften.