BALLONG & PICKNICK

 
 

information

vädret

samling

startplats

väl uppe

landning

picknick

bra klädsel

tips

bokning

 

post

 

nå oss på office GSM 031-3365113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landning. Efter en tids resande är det dags att närma sig jordelivet igen och piloten utser en lämplig landningsplats. Inför landningsögonblicket påminns alla att böja lätt på benen och samtidigt hålla i sig i korgens inre handtag. Blåser det mycket kan korgen lägga sig på sidan och det är då ytterst viktigt att du håller i dig i handtagen så att du inte trillar ur. Efter att ballongen svalnat är det dags att kliva ur korgen och känna fast mark under fötterna. Följebilen dirigeras till landningsplatsen och alla hjälps åt att montera isär och packa ihop ballongen.